Sponsors

ginatricotrepeatnilornbockasjoimage002logo-cerneratoveks  btab-bostader   boras  musiklagretcjahn  falsterbolovstaGothenburg-Horse-Showlogo-stemalogo-equisport8848-logologo-alfablogo-eponea

Vårt ansvarstagande

Utöver vår ambition att vara en hästtävling i toppklass strävar vi också mot att agera hållbart i det vi gör både socialt och miljömässigt. Det gör vi bl a genom att diplomera hela vår anläggning samt vårt samarbete med projektet Våga Satsa Vinn.

MILJÖDIPLOMERING

Gina Tricot Grand Prix har under flera år varit ett miljömärkt event, något som varit mycket positivt bland ryttare, funktionärer och andra som varit på plats under tävlingsdagarna. Nu tar Borås Ridhus ytterligare ett steg i med miljöarbetet och går vidare med en miljödiplomering av hela verksamheten.

Miljödiplomeringen innebär att ett miljöledningssystem enligt kraven i Svensk Miljöbas  införs på Borås Ridhus. Miljöledningssystemet är ett verktyg för att skapa ordning och reda i miljöarbetet och minska verksamhetens miljöbelastning

Vägen fram till ett miljödiplom består bland annat av att:

• kartlägga verksamhetens miljöpåverkan

• planera och genomföra miljöförbättringar

• utbilda medarbetarna

• följa upp och förbättra miljöarbetet

Svensk Miljöbas miljöledningsstandard bygger på grundläggande delar i ISO 14001 och EMAS. Skillnaderna jämfört med ISO 14001/EMAS är bland annat lägre krav på dokumentstyrning, avvikelsehantering och rutiner. Svensk Miljöbas lägger stor vikt vid vad verksamheten presterar i form av faktiska miljöförbättringar och miljöutbildning för medarbetarna.

image001

VÅGA SATSA VINN

Tillgänglighet och mångfald är viktiga ledord för Gina Tricot Grand Prix och genom samarbetet med Våga Satsa Vinn vill vi att fler ska få möjlighet att uppleva vår tävling. Under tävlingarna 2016 kunde vi som första hästarrangemang i Sverige erbjuda ett utökat stöd i form av teckentolkning, hörslinga och syntolkning. Något som vi givetvis fortsätter att satsa på under 2017!

VSVlogo-blå

LEKTERAPI

I år har Gina Grand Prix ett samarbete med Södra Älvsborgs Sjukhus och Lekterapin. Lekterapin är en specialpedagogisk verksamhet för sjuka barn och ungdomar och dess familjer. Att hamna på sjukhus innebär för de flesta att vara på en okänd och främmande plats. Barnet och familjen befinner sig i en utsatt och sårbar situation och det viktigt att det finns en frizon från de medicinska behandlingarna och undersökningarna.

Barn och ungdomar från lekterapin kommer i år att besöka Gina Grand Prix och vi kan alla stödja deras verksamhet genom ett bidrag till bankgiro 5934-1586.
Märk din insättning med ”Ansvar: 79815, Sjuka Barns Trevnad”. 

Bästa hållbarhets Event!

Vi är mycket stolta över att vi fått mottaga Lövsta Future’s pris för bästa hållbarhets event 2016. Stort tack för att ni sporrar oss till att fortsätta vår satsning på social- och miljömässig hållbarhet!

Läs mer om priset här

hb_pris