Sponsors

ginatricotrepeatnilornbockasjoimage002logo-cerneratoveks  btab-bostader   boras  musiklagretcjahn  falsterboGothenburg-Horse-Show8848-logologo-alfablogo-eponea

Vårt ansvarstagande

Utöver vår ambition att vara en hästtävling i toppklass strävar vi även mot att agera hållbart i det vi gör både socialt och miljömässigt. Det gör vi bl a genom att vår anläggning är Miljödiplomerad samt genom det samarbete vi har med Våga Satsa Vinn för ambitionen att tävlingen skall vara tillgänglig för alla.

MILJÖDIPLOMERING

Gina Tricot Grand Prix har under flera år varit ett miljömärkt event, något som varit mycket positivt bland ryttare, funktionärer och andra som varit på plats under tävlingsdagarna. 2017 gick vi steget längre och Miljödiplomerade Borås Ridhus hela verksamhet.

Miljödiplomeringen innebär att ett miljöledningssystem enligt kraven i Svensk Miljöbas  införs på Borås Ridhus. Miljöledningssystemet är ett verktyg för att skapa ordning och reda i miljöarbetet och minska verksamhetens miljöbelastning

Vägen fram till ett miljödiplom består bland annat av att:

• kartlägga verksamhetens miljöpåverkan

• planera och genomföra miljöförbättringar

• utbilda medarbetarna

• följa upp och förbättra miljöarbetet

Svensk Miljöbas miljöledningsstandard bygger på grundläggande delar i ISO 14001 och EMAS. Skillnaderna jämfört med ISO 14001/EMAS är bland annat lägre krav på dokumentstyrning, avvikelsehantering och rutiner. Svensk Miljöbas lägger stor vikt vid vad verksamheten presterar i form av faktiska miljöförbättringar och miljöutbildning för medarbetarna.

image001

VÅGA SATSA VINN

Tillgänglighet och mångfald är viktiga ledord för Gina Tricot Grand Prix och genom samarbetet med Våga Satsa Vinn vill vi att fler ska få möjlighet att uppleva vår tävling. Under tävlingarna 2016 kunde vi som första hästarrangemang i Sverige erbjuda ett utökat stöd i form av teckentolkning, hörslinga och syntolkning. Samarbetet har fortsatt sedan dess och under 2018 finns hörslingor att låna under hela eventet och teckentolkning kommer att ske under delar av lördagens klasser.

VSVlogo-blå

Bästa hållbarhets Event!

Vi är mycket stolta över att vi fått mottaga Lövsta Future’s pris för bästa hållbarhets event 2016. Stort tack för att ni sporrar oss till att fortsätta vår satsning på social- och miljömässig hållbarhet!

Läs mer om priset här

hb_pris